■ Oglašavanje

Radiju se vjeruje. Radio je direktan, emotivan, provokativan i zabavan medij.
RSG Radio – muzika koju najviše volite, je garancija da će vaša poruka stići brzo i efikasno do ciljanih slušatelja.

RSG Radio se nalazi u sastavu RSG GROUP – neformalne medijske grupacije, lidera na radijskom tržištu u Bosni i Hercegovini. Program se emituje putem FM predajnika u Sarajevu te putem Interneta na našoj web stranici. Marketing i promocija RSG radija organizovani su u „inhouse“ agenciji Netra koja  je ovlaštena agencija za marketing, produkciju i promociju radijskih programa RSG Radio i Antena Sarajevo. Usluge oglašavanja se sastoje od emitiranja reklamnih poruka, sponzorstava emisija, te usluge produkcije komercijalnih i drugih programa.

Cjenovnik usluga produkcije i oglašavanja na RSG radiju.

Za pomoć oko produkcije vaše poruke, planiranja i izrade optimalnog media plana kontaktirajte nas:
Netra d.o.o., Urijan Dedina 7, 71 000 Sarajevo
Telefoni: 033 268 541, 033 268 542, 033 268 543, Fax: 033 268 542
e-mail: marketing@rsg.ba