■ Kontakti

BESPLATNI INFO TELEFON 0800 204 14

KONTAKT za sponzorstva: info@rsg.ba
KONTAKT za marketing: marketing@rsg.ba

RSG RADIO, Urijan Dedina 7,  71000 Sarajevo,  Bosna i Hercegovina,  Tel: + 387 33 251 435,  Fax: + 387 33 268 542
e-mail: info@rsg.ba, rsg@rsg.ba

Prikaži RSG na većoj karti